• Ponowna szansa na dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 do 29 listopada 2020 r.

  W związku z wdrożeniem kolejnych obostrzeń, tym razem dotyczących m.in. rozszerzenia nauczania zdalnego na klasy 1-3, Rząd zdecydował się na wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ma to przede wszystkim związek z trudną sytuacją epidemiczną, dużym wzrostem zachorowań i wynikającymi z tego nowymi obostrzeniami. Wiele…

 • Dokumentowanie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny objętym kwarantanną albo izolacją

  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny w okolicznościach wskazanych w art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc m.in. z tytułu opieki nad: chorym dzieckiem w wieku do…

 • Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS

  Już dziś klienci, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, mogą wypełnić elektronicznie odpowiedni wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 30 września wnioski te są jeszcze prostsze, a system podpowiada, który wniosek wybrać i jak go wypełnić. ZUS wychodzi naprzeciw…

 • Jakim kodem w nowym JPK oznaczać roczną korektę podatku naliczonego

  Jaki kod stosować w przypadku wykazywania rocznej kwoty podatku naliczonego w przypadku pięcioletniej korekty z tytułu nabycia środka trwałego? Do dowodów sprzedaży i zakupu, które należy w szczególny sposób oznaczać, należą oznaczane symbolem „WEW” dowody wewnętrzne. Z Broszury informacyjnej dot.…

 • E-doręczenie skuteczne prawnie jak list polecony

  7 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych, która ma umożliwić zdalny odbiór listów poleconych z poczty i pism z urzędów publicznych. E-doręczenia to narzędzie, które pozwala na przesłanie korespondencji i potwierdzenie odbioru elektronicznie za pomocą kilku kliknięć.…

 • Polscy przedsiębiorcy stracą w wyniku opodatkowania spółek komandytowych CIT

  Wbrew twierdzeniom Ministerstwa Finansów w większości analizowanych krajów w Europie spółki komandytowe (lub o zbliżonym charakterze) są spółkami transparentnymi podatkowo. Opodatkowanie spółek komandytowych w innych europejskich krajach nie ma związku ze wzmożoną w ostatnich latach walką z unikaniem opodatkowania. Większość…

 • Do 10 listopada br. trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK

  W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną, te same terminy w zakresie wdrażania PPK obowiązują dwie grupy podmiotów zatrudniających, bowiem pracodawców, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych, zgodnie ze specustawą w sprawie COVID-19, obowiązują te same maksymalne terminy…