Jakim kodem w nowym JPK oznaczać roczną korektę podatku naliczonego

Jaki kod stosować w przypadku wykazywania rocznej kwoty podatku naliczonego w przypadku pięcioletniej korekty z tytułu nabycia środka trwałego?

Do dowodów sprzedaży i zakupu, które należy w szczególny sposób oznaczać, należą oznaczane symbolem „WEW” dowody wewnętrzne. Z Broszury informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją wynika przy tym, że oznaczenie to stosowane jest do oznaczania, między innymi, wykazywanych w ewidencji VAT oraz nowym pliku JPK_VAT dokumentów wewnętrznych sporządzanych na okoliczność dokonania rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

Z kolei w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na jedno z pytań dotyczących nowego pliku JPK_VAT przeczytać można, że:

(…) w nowym JPK_VAT z deklaracją korekty wynikające z art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług wykazuje się zbiorczo z oznaczeniem „WEW”.

A zatem w celu ujęcia wskazanej korekty (oraz ewentualnych innych korekt) w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT należy sporządzić dokument wewnętrzny. Dokument ten należy ująć w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem WEW.

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127).

Tomasz Krywan

Źródłohttps://inforfk.pl/aktualnosci/7986293,Jakim-kodem-w-nowym-JPK-oznaczac-roczna-korekte-podatku-naliczonego.html?utm_source=ksiegowosc.infor.pl&utm_medium=polecane-na-ifk&utm_campaign=content-elements-usage:”