Do 10 listopada br. trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK

W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną, te same terminy w zakresie wdrażania PPK obowiązują dwie grupy podmiotów zatrudniających, bowiem pracodawców, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych, zgodnie ze specustawą w sprawie COVID-19, obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III fazy wdrożenia, czyli te, które na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniały minimum 20 osób zatrudnionych.

Do dnia 10 listopada 2020 r. pracodawcy ci zobowiązani są do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz każdej osoby zatrudnionej w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Jako takie traktuje się osoby zatrudnione, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55. roku życia. Nie zawiera się umów dla osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W przypadku osób, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, umowy o prowadzenie PPK należy zawrzeć wyłącznie na ich wniosek. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Natomiast podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia.

Z wyjaśnień Polskiego Funduszu Rozwoju opublikowanych na stronie www.mojeppk.pl wynika, że wiek osób zatrudnionych w danym podmiocie na dzień objęcia tego podmiotu przepisami ustawy należy weryfikować właśnie na ten dzień. Natomiast kolejną weryfikację wieku należy przeprowadzić na dzień zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK.

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych jest równoznaczne z dołączeniem ich do listy osób będących uczestnikami PPK. Lista uczestników PPK, stanowiąca załącznik do umowy o prowadzenie PPK, będzie następnie aktualizowana, przy czym jej zmiana nie będzie stanowić zmiany umowy o prowadzenie PPK.